Bedrijfsresultaat verbeteren? Kijk terug in Q4 en verbeter in Q1.

Door Lisa Kreijfelt, Gepost op: 7-nov-2019 11:45:00 Commentaar

In deze tijd van sterke concurrentie, globalisering en digitalisering is het voor bedrijven niet altijd makkelijk om het hoofd boven water te houden. En dus ligt de focus op het vinden van een balans in het drukken op de kosten en het maximaliseren van omzet en het marktaandeel. Dat kan door goedkoper inkopen, loonmatiging, of juist anticyclisch investeren in groei, marketing of overnames. Wat nog meer kan bijdragen aan het succes van een onderneming? Automatisering! Het automatiseren van uw bedrijfsprocessen zorgt voor efficiency en kostenbesparing.


Hoe weet ik wat ik in het nieuwe jaar kan verbeteren?

Het laatste kwartaal van het jaar is inmiddels aangebroken. De tijd van terugkijken naar de afgelopen 12 maanden en beoordelen wat beter kan en beter móet. Weet u al wat u moet veranderen om aankomend jaar (weer) succesvol te kunnen zijn? Hoe staat het met de gemaakte kosten, behaalde omzet en winst? Welke producten verkochten goed? Welke processen in uw magazijn verlopen inefficiënt? Kortom, u moet zicht hebben op alle administratieve, financiële en personele processen in uw bedrijf. Een rapportagetool helpt u hierbij! Met een rapportagetool kunt u terugrekenen en vooruit kijken.


Om te kunnen verbeteren, moet u eerst weten waar het afgelopen jaar steken gevallen zijn. Hoe vaak beoordeelt u de cijfers van uw bedrijf? Als het antwoord hierop nooit is, loopt u kansen mis en ziet u waarschijnlijk risico's over het hoofd. Investeren in een rapportagetool levert u veel inzicht op. Bekijk daarom regelmatig alle cijfers van uw bedrijf en leg de (vaste) kosten en inkomsten eens onder een figuurlijke vergrootglas. Zo kan u antwoord geven op vragen zoals:

  • Welke bedrijfsprocessen moeten efficiënter worden ingericht?
  • Op welke zaken kunnen we besparen?
  • Waar moeten we in investeren?
  • Welke processen moeten we automatiseren?

Om op deze vragen passende antwoorden te geven, die op hun beurt weer leiden tot uitgedachte strategische keuzes, is inzicht nodig. Want zulke beslissingen nemen op onderbuikgevoel is niet voldoende. Feiten en harde cijfers, dat is noodzakelijk. En deze feiten en harde cijfers kunt u dus in rapportages gieten voor een overzichtelijk geheel. Als ondernemers zijn er vier financiële rapportages die u echt nodig heeft. Hiernaast kunnen ook jaarrekeningen en kengetallen u inzicht geven.

Nadat u heeft uitgezocht welke processen en handelingen geoptimaliseerd moeten worden, kunt u de acties op volgorde van prioriteit plaatsen. Processen die dagelijks lopen hebben uiteraard meer prioriteit dan een proces die eens per maand loopt. 


Een beter bedrijfsresultaat realiseren

Elke ondernemer wilt een beter bedrijfsresultaat realiseren. Een goede (en makkelijke) manier om dit voor elkaar te krijgen is het optimaliseren en automatiseren van processen. In bedrijfsprocessen gaat soms meer tijd zitten dan nodig. Pure tijd en geldverspilling. Neem daarom uw bedrijfsprocessen eens onder de loep en kijk kritisch naar hoe het proces loopt. Komt u tot de conclusie dat er bedrijfsprocessen zijn die inderdaad efficiënter ingericht kunnen worden? Wacht dan niet te lang met het zoeken naar een passende oplossing en het doorvoeren van de verbeteringen. Want vroeger of later moeten uw processen en toch aan gaan geloven wilt u het beste uit uw onderneming halen.


Bedenk tegelijkertijd dat automatisering niet alleen efficiency en kostenbesparing oplevert. Het biedt ook helderheid, procesbewaking, betrouwbaarheid en productiviteit. Kortom, positieve ontwikkelingen voor u en uw medewerkers.


De kracht van automatisering

In de ene branche kan het makkelijker zijn om processen te automatiseren dan in een andere branche. We nemen twee verschillende branches en leggen per branche uit aan welke zaken u kunt denken bij automatisering.

 

1. De kracht van automatisering voor een handelsbedrijf

Binnen een handelsbedrijf zijn er veel mogelijkheden voor automatisering. Denk bijvoorbeeld aan de invoer van orders. In het meest ideale geval geeft de klant zijn orders in via het EDI platform of een webshop en zijn deze platformen automatisch gekoppeld aan uw boekhoudpakket. U hoeft de orders niet meer handmatig over te typen en verlaagt hierdoor de kans op fouten. In ‘softwareland’ geld namelijk de regel: “wat u erin gooit, komt er ook weer uit”.

Heeft u een handelsbedrijf mét magazijn? Ook dan is er veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de looproutes van de orderpickers en natuurlijk het verzamelen van de juiste producten middels barcodescanning. Allerlei methodes die u kunt toepassen om processen te automatiseren en digitaliseren. Dit alles met kosten- en tijdreductie tot gevolg.

 

2. De kracht van automatisering voor een productiebedrijf

Om te kunnen blijven concurreren met uw prijs ten opzichte van de concurrent, zullen de kosten laag moeten blijven. Automatisering helpt u hierbij. Heeft u een productiebedrijf? Dan speelt de vraag “hoeveel stuks kunnen er binnen hoeveel tijd worden geproduceerd?” een belangrijke rol. Hoe meer er geproduceerd kan worden binnen een korte tijd, des te efficiënter het wordt. 

Daarnaast is natuurlijk de wendbaarheid van uw organisatie van belang. Uw wilt geen ‘nee’ verkopen tegen uw klanten, maar een grote voorraad aanhouden is ook niet optimaal. Het is daarom belangrijk dat u snel kunt schakelen. Wanneer u een groot productassortiment produceert, kan het op logistiek gebied complex zijn. Automatisering helpt u niet alleen om uw productieproces soepel te laten verlopen, u krijgt ook grip op uw voorraadbeheer. Met zicht op uw bedrijfscijfers kunt u vraag en aanbod voorspellen en de juiste voorraadniveaus hanteren.


Bepaal de koers van uw bedrijf in het nieuwe jaar

U kunt er dus niet meer omheen; optimaliseren en automatiseren is een must! Bedenk daarbij dat automatisering niet alleen voor grote bedrijven is weggelegd. Het is cruciaal dat uw efficiencyslagen gebaseerd zijn op de juiste beslissingen. En juiste beslissingen kunt u alleen nemen op basis van de juiste feiten en cijfers.

 

Welke rapportagetool sluit het beste aan bij uw rapportagebehoefte?

 

S-Rapport Power BI voor SnelStartS-Rapport adminview demo aanvragen


Meer weten over een rapportagetool als waardevolle toevoeging voor uw onderneming? Ga naar www.sforsoftware.nl/rapportages