Budgettering maken met AdminView en SnelStart

Door Gerrit Valkenburg, Gepost op: 5-dec-2016 20:10:00 Commentaar

Als ondernemer wil je gedurende een boekjaar natuurlijk grip houden op verschillende zaken. Veel ondernemers lopen in december al met plannen in hun hoofd voor het nieuwe jaar. Het is natuurlijk wel belangrijk om in de gaten te houden of u op schema ligt gedurende het jaar.


Veel ondernemers doen dit door hun plannen om te zetten in een Excel sheet met verwachtingen/planning oftewel hun budgettering en kijken dan gedurende het jaar of e.e.a. volgens plan verloopt. Toch zit daar vaak een beetje het probleem want je moet dan wel je Excel overzicht bijhouden en er duidelijk op sturen. Ook wanneer er een boeking in de boekhouding wordt gedaan terwijl jij je Excel al had bijgewerkt kan voor verwarring zorgen.

Hoe zorg je nu dat jouw budgettering zich kan spiegelen met actuele cijfers uit SnelStart? Nu dan hebben we goed nieuws want dat kan tegenwoordig met AdminView!

 

Dit kunt u doen middels onderstaand stappenplan:

 • Maak een kopie van uw huidige adminstratie en plaats deze bijvoorbeel lokaal op de PC waarop u ook AdminView heeft staan en noem de kopie administratie bijvoorbeeld 'Budgetadministratie Mijn Bedrijf
 • Ga in uw budgetadministratie naar Boekhouden->Memoriaal->Standaardboekingen en maak een standaardboeking met de budgetten per grootboeknummer klaar voor de maand januari (zie voorbeeld hieronder)

Budgetboeking.png

 • Zet de omzetrekeningen aan de Debet kant en de kostenrekeningen of inkooprekeningen aan de Credit kant.
 • Maak de boeking sluitend door bijvoorbeeld een tussenrekeningnummer te gebruiken welke niet voorkomt in de balans (in dit voorbeeld rekening 2100);
 • Klik op 'Verwerken' om de boeking te plaatsen op de datum die u heeft ingegeven bij de boeking, de boeking wordt nu gedaan;
 • U kunt nu bij de 'Standaardboekingen' de datum aanpassen naar bijvoorbeeld februari, eventuele bedragen aanpassen en dan de boeking nogmaals verwerken, op deze manier kunt u voor iedere maand een boeking uitvoeren;
 • Open AdminView, verbind uw budgetteringsadministratie via Administratie->Koppelingsbeheer;
 • Ga in AdminView naar Financieel->Grootboek->Periodevergelijking Maanden en open de rapportage.

Tabbladen AdminView.png

 • Klik het tabblad 'Administraties' aan en vink zowel uw echte als budgetadministratie aan;
 • In uw rapport zult u nu zien dat voor de maanden waarop in de echte administratie al boekingen zijn gedaan zichtbaar is wat het verschil tussen budget en werkelijkheid is;
 • Wilt u de details zien van een bepaalde budgetpost in een bepaalde maand? Dubbelklik dan op het bedrag en u zult de gebudgetteerde waarde en de werkelijke boekingen bij elkaar zien staan.


  New Call-to-action