Uw voorraadkosten verlagen? Breng ze in kaart en voorkom het opslingereffect

Door Christiaan Blok, Gepost op: 1-nov-2016 9:00:00 Commentaar

voorraadkosten verlagen opslingereffect

Als ondernemer bent u elke dag bezig met het behalen van winst. Winst behalen realiseert u vooral door het maken van omzet. Maar, winst behalen kan ook door het verlagen van uw kosten. Een manier om de kosten te verlagen is door bijvoorbeeld uw bedrijfsprocessen te automatiseren. Door uw bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, drukt u de kosten. Naast efficiencyslagen, kunt u ook uw voorraadkosten verlagen. Voorraadkosten zijn de kosten die een onderneming maakt om een voorraad aan te houden. Hoe kunt u uw voorraadkosten verlagen? We leggen het in deze blog uit en behoeden u vooral voor het opslingereffect.

 

Uw voorraadkosten helder in kaart

U houdt als ondernemer niet voor niets een voorraad aan. U kunt dus niet om de voorraadkosten heen. Uw klanten verwachten een snelle levering van het door hen bestelde product. Bent u niet snel genoeg? Dan is dat reden genoeg om uit te wijken naar de concurrent. Door altijd de minimale voorraad aan te houden die nodig is om aan de vraag van uw klanten te voldoen, zijn de voorraadkosten te minimaliseren. Een goede voorraadbeheer is dan ook erg belangrijk. 

Een goede voorraadbeheer begint met inzicht in uw voorraadkosten. Heeft u deze kosten (nog) niet helder in kaart? Bedenk dan dat de kosten van uw voorraad bestaat uit 3 onderdelen.

Rentekosten
Dit zijn de kosten die ontstaan doordat er vermogen vastligt in de vorm van voorraden.

Ruimtekosten
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de opslag van voorraden in een magazijn. Denk hierbij aan magazijnstellingen, afschrijving, huur en personeel.

Risicokosten
Dit zijn de kosten die ontstaan doordat goederen minder waard worden door beschadiging of doordat ze niet meer nodig zijn.


Om uw voorraadkosten vast te stellen, maakt u de volgende berekening: (rentekosten + ruimtekosten + risicokosten) / voorraadwaarde. Het resultaat van de formule is het voorraadkostenpercentage. Uw voorraadkosten helder in kaart is echter nog maar het begin. Ik hoor u de vraag stellen: “hoe kan ik die kosten nou verlagen?” Onderstaand een aantal tips om te besparen op uw voorraad, zonder dat de kwaliteit van uw service in gevaar komt.

 

Tips om te besparen op uw voorraadkosten

1. Houd een kleinere voorraad aan van de producten met een lage omzetsnelheid (dan van de producten met een hoge omzetsnelheid).

2. Isoleer uw magazijn goed, zodat u kunt besparen aan energiekosten.

3. Omarm technologie en gebruik voorraadbeheersoftware om uw producten sneller uit te leveren. Hierdoor heeft u minder grote voorraden nodig en heeft u meer inzicht in de actuele stand van uw voorraad.

 

Wees alert op veranderingen in de vraag naar uw product

Nu kunt u nog zo goed inzicht hebben in uw voorraadkosten, onvoorziene schommelingen in de vraag naar uw product kan roet in het eten gooien. Het zogenaamde opslingereffect kan optreden. Het opslingereffect (of zweepslageffect) is het effect dat ontstaat door de verandering van de vraag naar een bepaald product. Elke schakel in de keten bouwt vervolgens een eigen veiligheidsvoorraad op en daardoor stijgen de voorraden meer dan nodig. Hierdoor kan het voorkomen dat u binnen korte tijd van een voorraadtekort, overgaat naar een voorraadoverschot. Een kleine vraagschommeling kan al leiden tot een groot overschot, vooral als er meerdere schakels in een keten zitten.

Het opslingereffect visueel weergegeven:

slingereffect voorraadkosten verlagen

 Bron: Wikipedia 

Voorkom het opslingereffect

Voorkom dat u met een voorraadoverschot komt te zitten en neem de volgende maatregelen:

1. Handhaaf een constante prijs, zodat inkopers constant inkopen.

2. Verspreid de orders over de week.

3. Zorg ervoor dat er op elke order snel gereageerd kan worden.

4. Onderhoud goede communicatie met uw leveranciers en verkoopkanalen.

Vooral het laatste is een belangrijk advies. Een goede communicatie is namelijk essentieel om ervoor te zorgen dat de juiste spullen op de juiste tijd aanwezig zijn.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie