Versterk de positie van uw webshop: (2) doe een marktonderzoek

Door Christiaan Blok, Gepost op: 19-okt-2017 11:30:00 Commentaar

webshop versterken marktonderzoek.jpeg

In mijn vorige blog besprak ik het belang van een concurrentieanalyse voor het versterken van uw webshop. Het is belangrijk dat u inzicht heeft in uw positie ten opzichte van concurrenten. Maar u heeft méér dan dat nodig, om de strategische koers van uw webshop te bepalen. Of om te kunnen beoordelen of het introduceren van een nieuw product of nieuwe dienst het waard is. Ik vertel u graag meer over het nut en de uitvoering van een relevante marktonderzoek.

 

Waarom een marktonderzoek?

Heel eenvoudig gezegd helpt een marktonderzoek om de juiste beslissingen te nemen. Met een marktonderzoek beantwoordt u vragen als: 'Heeft mijn nieuwe product unieke kenmerken ten opzichte van reeds bestaande producten? Zit de consument eigenlijk wel op mijn webshop of nieuwe product te wachten?' Een marktonderzoek helpt zowel bij het starten van een onderneming, maar ook wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst toevoegt aan het assortiment van uw webshop.

 

Heeft u een betrouwbaar en representatief marktonderzoek uitgevoerd? Dan bent u goed op de hoogte van lopende ontwikkelingen in de markt, de behoefte van de markt en zijn mogelijke risico’s in kaart gebracht.

 

Het marktonderzoekproces: ga logisch en systematisch te werk

Bedrijven geven jaarlijks veel geld uit aan marktonderzoeken. Een gedegen marktonderzoek opzetten en uitvoeren ervan is niet eenvoudig. Het is zaak om het onderzoek op een logische en systematische wijze aan te pakken. Hoe u dat doet? Door de stappen uit het marktonderzoeksproces te volgen.

 

De 6 fasen van een marktonderzoeksproces:

 

 1. De formulering van de probleemstelling

De formulering van de probleemstelling is essentieel. Definieert u de probleemstelling van het marktonderzoek? Dan maakt u een vertaalslag naar het marketingprobleem. U moet dus precies weten wát u wilt gaan onderzoeken en waar u inzicht in wilt verkrijgen. Het marketingprobleem is een schets van de huidige marktsituatie met haar kansen en uitdagingen, terwijl de probleemstelling van het marktonderzoek aangeeft waar kennis en inzicht ontbreekt om het marketingprobleem op te lossen.

 

 1. Het opzoeken van secundaire gegevens

Onder secundaire gegevens worden bestaande gegevens bedoeld. Het analyseren van deze gegevens wordt ook wel desk research genoemd. Het gaat hier om feitelijke en praktische informatie, waarbij u kijkt naar financiële gegevens, bevolkingscijfers en informatie over bijvoorbeeld uw doelgroep, de markt of huidige trends. Allemaal gegevens die kunnen bijdragen aan het opbouwen, versterken of uitbreiden van uw webshop.

 

Bronnen voor het verzamelen van secundaire gegevens zijn bijvoorbeeld: de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Plan Bureau of een Marketing Informatiesysteem (MIS). Soms is het mogelijk dat u met secundaire gegevens het marktonderzoeksprobleem kunt oplossen.

 

 1. De vorm van het onderzoek

De vorm van het onderzoek wordt bepaald door het doel van het onderzoek. Er zijn 3 vormen van het onderzoek:

 • Exploratief onderzoek: met als doel inzicht krijgen in de problematiek van het te onderzoeken onderwerp.
 • Beschrijvend onderzoek: met als doel gegevens verzamelen waardoor daarna een goede beslissing kan worden gemaakt.
 • Verklarend onderzoek: met als doel het verklaren van de causale variabelen.

 

Nadat de vorm van het marktonderzoek is gekozen, moet er ook nog worden gekozen uit een kwantitatief of kwalitatief marktonderzoek. Kwalitatieve onderzoeken kunnen niet in cijfers worden uitgedrukt en zijn vaak kleiner in tegenstelling tot kwantitatieve onderzoeken. Door meer personen te ondervragen wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek groter.

 

 1. Het verkrijgen van primaire gegevens

Naast secundaire gegevens kunnen ook primaire gegevens, niet-bestaande gegevens, verzameld worden. Dit wordt ook wel field research genoemd.

Field research kent 3 methoden:

 • Observatie registratie: Hierbij worden de waarnemingen bij personen geregistreerd.
 • Ondervraging: Hierbij wordt er een enquête of een interview afgenomen. Waar een enquête gericht is op kwantitatieve gegevens, is een interview juist kwalitatief.
 • Experiment: Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld reacties van het publiek vast te stellen.

 

 1. Het analyseren van de verkregen gegevens

Een marktonderzoek wordt niet voor niks uitgevoerd. Op basis van de gegevens die uit het marktonderzoek komen, wilt u gegronde beslissingen kunnen nemen voor uw webshop alsook risico’s elimineren. Een gedegen onderzoek is dus cruciaal. Zorg ervoor dat de tijd en energie die is gestoken in het verkrijgen van feiten en cijfers, niet weggegooid is. En gebruik het om de strategische koers van uw webshop verder te verfijnen.

 

 1. De rapportage van de resultaten

Uiteindelijk moet het rapport antwoord geven op de probleemstelling die u aan het begin heeft geformuleerd. Een volledig rapport bestaat uit 3 delen:

 • De uitkomsten: Hierin staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen, die u gaat gebruiken voor het nemen van belangrijke beslissingen.
 • Het onderzoek: Hierin staat alle informatie over het onderzoek, waaronder het doel van het onderzoek, hoe het onderzoek is uitgevoerd etc.
 • De bijlagen: Hierin staan alle verzamelde gegevens die zijn gebruikt voor het formuleren van de conclusies en aanbevelingen. Het is handig om dit op een later stadium altijd te kunnen raadplegen. In de bijlagen staan verder ook bijvoorbeeld originele vragenlijsten of een verklaring voor de gebruikte statistische technieken.

 

Heeft u, dankzij een marktonderzoek, in kaart wat de kansen en risico’s van uw nieuwe webshop of van uw nieuwe product of dienst zijn? Dan kunt u de juiste beslissingen nemen om uw webshop, product of dienst in de markt te introduceren. In combinatie met een goede concurrentieanalyse houdt u tegelijkertijd rekening met uw positie ten opzichte van concurrenten. Bent u specifiek gericht op het versterken van uw webshop? Dan moet u absoluut de geschiedenis en de gegevens van uw eigen webshop niet vergeten! Met AdminView kunt u al meer dan honderd standaard rapportages genereren. Zo krijgt u zicht op wat goed of juist slecht verkoopt, waar u goed in bent, wat de marges binnen die productgroep zijn etc.

New Call-to-action