Versterk de positie van uw webshop (1): doe een concurrentieanalyse

Door Christiaan Blok, Gepost op: 28-sep-2017 9:20:00 Commentaar

business man in start position ready to run and sprint on athletics racing track.jpeg

U heeft een webshop of denkt erover om er een te starten. In beide gevallen is het van belang om te weten hoe het veld eruitziet waarin de webshop zich bevindt of gaat bevinden. Bij welke spelers liggen er bijvoorbeeld risico's, en waar zou u concurrentievoordeel uit kunnen halen? In dit blog gaan we in op de concurrentieanalyse.

Het uitgangspunt van uw organisatie

Wat is het uitgangspunt van uw organisatie; benadert u de markt vanuit de kopersmarkt of de verkopersmarkt? Er zijn verschillende marktbenaderingsconcepten die door de loop van de eeuwen heen zijn ontstaan. Hierbij kunt u denken aan het productconcept (gericht op kwaliteit), het productieconcept (gericht op betaalbaarheid) en het verkoopconcept (gericht op afzetvergroting). Waarbij de macht van de eerste twee concepten vooral lag bij de verkopersmarkt, zien we dat er tussen het tweede en derde concept een overgang plaatsvindt richting de kopersmarkt.

Tegenwoordig is vooral het marketingconcept de benadering die de kar trekt. Het marketingconcept is het eerste concept waarbij de kopersmarkt volledig centraal staat. In andere woorden: bij het marketingconcept worden de behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

 

De grootste concurrentiemacht

Veelal wordt gedacht dat concurrentieonderzoek iets is wat eenmalig gebeurd, nog voordat er een webshop wordt geopend of voordat er een markt betreden wordt. Het onderzoeken van concurrentie en uw eigen positie, zou echter een continu proces moeten zijn. Alleen door het continu in de gaten houden van uw concurrenten en de positie van uw webshop regelmatig te analyseren en kritisch te bekijken, blijft u uw concurrentie voor.

Het analyseren van uw positie ten opzichte van concurrenten, kan op verschillende manieren. Michael Porter, bijvoorbeeld, is de bedenker van het vijf-krachtenmodel dat concurrentiekrachten analyseert ten opzichte van uw organisatie. Dit model bestaat uit:

 

  1. De macht van concurrentie. Hierin wordt de kracht van de concurrentie belicht, net als de dominantie van spelers. Door de hevige concurrentie binnen een branche waar vooral de kostenleiderschapsstrategie (één van de concurrentiestrategieën van Michael Porter) wordt gehanteerd, kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een lage winst maar een groot marktaandeel.

 

  1. De kracht van leveranciers. Hoe zit het met leveranciers: zijn er meerdere (potentiële) leveranciers of is er slechts één? Wanneer er slechts een paar spelers op de markt zijn of wanneer er slechts één geschikt is, is het nauwelijks mogelijk om te onderhandelen met de leverancier en op die manier kostenvoordeel te behalen.

 

  1. De kracht van afnemers. Hierbij moet u niet denken aan de consument maar aan de detailhandel. Als producent kan het bijvoorbeeld goed lijken om een Albert Heijn of Jumbo als klant te hebben omdat deze supermarktketens soms meer dan 750 verkooppunten hebben en bestellen in grote aantallen. Werken zij echter samen, dan is hun kracht groter.

 

  1. De dreiging van nieuwe toetreders. Dit is per branche erg verschillend. Een branche waar bepaalde kennis voor nodig is, heeft minder dreiging van nieuwe toetreders dan een branche waar geen specifieke kennis voor nodig is.

 

  1. De dreiging van substituut producten (producten die gemakkelijk vervangbaar zijn). Substituut producten vindt u veel in de levensmiddelen sector. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan cola, wat makkelijk vervangbaar is voor andere frisdranken.

 

Door in kaart te brengen waar de grootste krachten liggen en uw idee of bestaande webshop hieraan te meten, krijgt u globaal inzicht in uw positie ten opzichte van concurrenten. Maar voordat u dat doet, heeft u natuurlijk inzicht nodig in wat u veel verkoopt, waar u goed in bent, wat de marges binnen die productgroep zijn etc. Met Adminview kunt u eenvoudig deze data analyseren over een bepaalde periode en/of over een bepaald product of productgroep.

New Call-to-action