Het nut van een rapportagetool voor uw productiebedrijf

Door Christiaan Blok, Gepost op: 24-mei-2018 8:51:00 Commentaar

Data en rapportage zijn in veel bedrijven niet meer weg te denken. Door de juiste data in te zetten, kunt u uw bedrijf gericht sturen. Niet alleen zorgt data ervoor dat ‘onderbuikgevoel’ plaatsmaakt voor bewezen resultaat, ook geeft het inzicht in hoe het gaat binnen uw bedrijf. Door de grote invloed van trends, ontwikkelingen en pijnpunten wordt data steeds belangrijker voor productiebedrijven. We gaan in dit blog in op die invloeden en het belang van een rapportagetool.

Voordat ik inga op het nut van een rapportagetool, wil ik het eerst kort hebben over:

 • De trends binnen productiebedrijven
 • Ontwikkelingen bij productiebedrijven
 • Pijnpunten binnen productiebedrijven

 

Trends binnen productiebedrijven

Waar we een aantal jaren geleden zagen dat bedrijven hun productie verplaatsten naar een land als China, halen ze nu de productie weer terug. Omdat de loonkosten hard stijgen en de transportkosten hoog zijn wordt het produceren in China minder interessant. Daarnaast zien we wel een tegenovergestelde beweging dat bedrijven de producties verplaatsen naar Oost-Europa. Deze producties zijn vaak goed geautomatiseerd.

 

Ontwikkelingen binnen productiebedrijven

Steeds meer bedrijven focussen zich op IoT (Internet of Things). Tegenwoordig ontstaan de meeste ideeën hierdoor. Veel bedrijven kunnen daarom ook niet meer zonder IoT. Bij productiebedrijven is het erg belangrijk om data te verzamelen en te analyseren. Door het ERP systeem te koppelen aan verschillende programma’s krijgt u een ‘grote bak’ aan data waar u vervolgens uw sterktes en zwaktes uit kunt halen.

 

Pijnpunten binnen productiebedrijven

Werk aan een goede en waardevolle positie binnen uw supply chain. Supply chain management, ook wel integraal ketenbeheer genoemd, is ontzettend belangrijk voor een productiebedrijf. Als productiebedrijf krijgt u natuurlijk van verschillende kanten producten aangeleverd, waar u uiteindelijk 1 of meerdere eindproducten van produceert. Het is daarom belangrijk dat de aanleverkant snel kan leveren, dat de voorraden die u houdt niet te groot zijn en dat er aan de andere kant ook een afzetmarkt is en blijft.

 

Waarom rapporteren voor u als productiebedrijf belangrijk is

Zoals we al zeiden wordt IoT steeds belangrijker voor een productiebedrijf. Op verschillende plekken wordt data verzameld en eventueel doorgestuurd naar een ERP pakket of ander systeem. Data kan u niet alléén inzicht geven maar helpt u ook bij het besturen van uw productieonderneming.

Veel hangt af van vraag en aanbod. Een partij die dit ontzettend goed heeft geregeld binnen de dienstverlenende sector is Uber. Met de Uber app kunt u eenvoudig een taxi bestellen. Door alle data te verzamelen die vrij komt bij een aanvraag voor een taxirit en de taxirit zelf worden de chauffeurs aangestuurd waar ze het beste kunnen wachten op hun volgende rit, de gemiddelde tijd van een rit etc. Dit alles zorgt voor een gestroomlijnd proces. Wilt u meer weten over het optimaal op elkaar afstemmen van vraag en aanbod? Lees ons blog met 3 tips voor uw productiebedrijf.

Natuurlijk heeft u als productieonderneming geen ritteninformatie etc. maar wel informatie over voorraadstanden, verkoopgegevens, inkoopgegevens en over hoe uw productie draait. De informatie die hierover beschikbaar is, is cruciaal voor uw productiebedrijf. Al deze informatie bij elkaar kan u namelijk helpen om uw KPI’s te meten.

 

Welke KPI’s zijn belangrijk voor een productiebedrijf?

Een KPI is een key performance indicator. Aan de hand van bepaalde waarden kunt u dan uw bedrijf, merk of product analyseren. Voor u als productiebedrijf gaat het vooral om hoeveel u kunt produceren in welke tijd.

 

 • Downtime
  Het belangrijkste is dat uw productie niet stil komt te liggen. Uiteraard zijn momenten die niet te voorkomen zijn zoals onderhoud aan de machine en eventuele omschakeltijd als u een ander product gaat produceren. Uiteindelijk is de vraag natuurlijk waardoor de downtime komt? En had het voorkomen kunnen worden?

 • Production target
  Bij de aanschaf van een machine wordt vaak aangegeven hoeveel producten u er in een bepaalde tijd mee kunt produceren. Aan de hand van deze informatie kunt u namelijk uw begrotingen maken. Dit is belangrijk voor uw production target. Uw production target geeft namelijk aan of u uw begrootte productie ook haalt.

 • Leveringsbetrouwbaarheid
  Leveringsbetrouwbaarheid of on-time delivery geeft aan of u uw orders op tijd kunt leveren. Hierbij gaat het niet alléén om uw productietijden maar ook de levering van uw producten speelt hierbij een rol. Als dit goed voor elkaar is, is de kans op klanttevredenheid hoger.

Bent u benieuwd naar wat AdminView kan betekenen voor u als productiebedrijf? Download hier een gratis proefversie en start vandaag nog met rapporteren.

New Call-to-action


Meer weten over een rapportagetool als waardevolle toevoeging voor uw onderneming? Ga naar www.sforsoftware.nl/rapportages