Statische en dynamische liquiditeit in rapportage

Door Gerrit Valkenburg, Gepost op: 30-mrt-2015 22:27:00 Commentaar
Liquiditeit

Voor een onderneming is liquiditeit erg belangrijk. Het is als zuurstof voor u als ondernemer om uw plannen te realiseren of om tenminste zonder onrust hierover aan het werk te zijn.

Over liquiditeit is veel te zeggen en vrijwel iedereen heeft er een mening over of meent de juiste oplossing te hebben.

Middels deze blog wil ik een paar definities van liquiditeit met u bespreken maar vooral ook overstappen naar een paar praktische tips voor ondernemers die wel iets met liquiditeit willen maar vooral niet met al teveel moeite.

 

"Liquiditeit is de mate waarin een onderneming aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen"

 

Ten eerste wil ik het hebben over 2 vormen van liquiditeit:

  • Statische liquiditeit

  • Dynamische liquiditeit

 

Statische liquiditeit

De statische liquiditeit is de liquiditeit van een onderneming op een bepaald moment. U kent deze vast wel uit de jaarcijfers (overzicht van de ratio's) van uw boekhoudkantoor of accountant. Het is goed om deze jaarlijks vast te laten stellen maar het is verstandig te noemen om hiervoor doelen vast te stellen om deze te verbeteren. Gebruik hiervoor in ieder geval het bespreekmoment met uw adviseur om te bepalen hoe je dat gaat doen.

De statische liquiditeit kan op verschillende manieren worden uitgedrukt:

  • Current ratio (gezond is meestal tussen de 1,2 en 1,5)

voorraadwaarde + debiteuren + banksaldo + kassaldo
-----------------------------------------------------------------------------
alle verplichtingen die u binnen 1 jaar dient te voldoen

 

  • Quik ratio (gezond is minimaal 1)

debiteuren + banksaldo + kassaldo (dus zonder voorraad)
-----------------------------------------------------------------------------------
alle verplichtingen die u binnen 1 jaar dient te voldoen

 

  • Netto werkkapitaal

voorraadwaarde + debiteuren + banksaldo + kassaldo - alle verplichtingen die u binnen 1 jaar dient te voldoen

TIP : Wanneer u doelen stelt om uw ratio's te verbeteren, reken ze dan maandelijks uit nadat uw boekhouding voor de betreffende maand volledig is bijgewerkt. U zult zien dat het meten (met een rapportage) en er bewust mee bezig zijn u gaat helpen! 

 

Dynamische liquiditeit

Nu we het hebben gehad over de statische liquiditeit zegt u natuurlijk ja dat is prachtig maar mijn liquiditeit is wat wispelturig en ik weet wel dat mijn ratio's niet geweldig zijn maar hoe manage ik mijn liquiditeit op voorhand en op een manier dat ik er rekening mee kan houden?

Nou dat doe je door aan de slag te gaan met uw dynamische liquiditeit. Uw dynamische liquiditeit geeft aan of in een bepaalde periode uw binnenkomende gelden voldoende zijn om uw verplichtingen in die periode te voldoen.

In uw dynamische liquiditeit wordt rekening gehouden met uw omzet, uw te betalen BTW, de salarissen, de loonbelasting, uw inkopen, uw kosten en de standen van uw bankrekening en kas.

 

Stappenplan

1. Vraag bij uw loonbureau de verwachte te betalen loonbelasting en nettolonen op voor het komende jaar (vraag om de te betalen bedragen per kalendermaand) op basis van uw huidige personeel (bij verwachte groei dit ook doorgeven).

2. Maak uw ontvangstbegroting per kalendermaand op basis van uw omzetbegroting en ga daarbij uit van de maand dat u de factuur verstuurd plus de gemiddelde betalingstermijn van uw klanten.

3. Reken uw percentage inkopen uit t.o.v. uw omzet (bijvoorbeeld op basis van vorig jaar) en reken deze per maand uit met de getallen van uw ontvangsbegroting.

4. Maak een kostenbegroting op basis van het voorgaande jaar en uw inschatting en neem deze op in de uitgave maand plus uw gemiddelde betalingstermijn.

5. Bereken de te betalen BTW per maand of kwartaal op basis van de omzet, inkopen en kosten.

6. Plaats de berekende bedragen in een Excel overzicht waarbij uitgaven als min-getal en de ontvangsten als positief-getal worden ingevoerd.

7. Maak een optelling per maand waardoor u de stijging of daling per maand zichtbaar krijgt.

8. Maak hieronder nog een regel met uw saldo met doorbovenop het doortellend maandverschil


Hierdoor wordt zichtbaar in welke maanden u een negatief of een positief verloop van uw liquiditeit heeft. Op deze manier ziet u pieken en dalen aankomen en neemt u misschien de stap om een investering wel of niet te doen of om deze op een andere manier te financieren.

Gebruikt u SnelStart voor uw boekhouding? Dan kunt u met AdminView verschillende van deze stappen middels een rapportage uitrekenen.

Gratis AdminView proberen!