Nieuw Europees BTW-stelsel makkelijker voor webshopeigenaren

Door Gerrit Valkenburg, Gepost op: 18-okt-2018 13:18:45 Commentaar

De meeste ondernemers zijn wel redelijk op de hoogte wat betreft het leveren van goederen aan een land binnen de EU. We maken netjes onze factuur vanuit SnelStart. Of de BTW moet worden toegepast wordt duidelijk middels het wel/geen BTW-nummer in combinatie met het land. Ook is de ICL/ICP aangifte al prima geregeld binnen SnelStart.

Toch hebben webshop eigenaren die wat meer handel in specifieke landen wegzetten nog best met wat uitzonderingen te maken. Zonder compleet te willen zijn schetsen we hieronder de huidige en toekomstige situatie:

 

Huidige situatie

Als webshop eigenaar levert u goederen aan particulieren en bedrijven. Alleen bij bedrijven waar u een geldig BTW-nummer van heeft (Checktool van de EU) mag u BTW verlegd toepassen en naar particulieren of bedrijven/instellingen zonder geldig BTW-nummer mag u de Nederlandse BTW toepassen.

Alleen zijn er 2 uitzonderingsregels waar u op dient te letten:

  1. Uw jaarlijkse omvang van levering goederen per EU lidstaat
  2. Leveringen van goederen naar een ander EU-land vanuit een ander EU-land

1) Omvang levering goederen per EU lidstaat

Wanneer u een beeld heeft bij de jaarlijkse omvang van levering goederen per EU lidstaat kunt u deze vergelijken met de afspraken hierover per EU lidstaat. Overschrijft u deze omzet dan dient u naar alle waarschijnlijkheid BTW-aangifte in het betreffende land te moeten doen. Voor enkele ondernemers hebben we daarvoor een aparte administratie voor dat land ingericht en dragen we zorg voor de voorraad mutaties tussen de administraties. Boekhoudkundig doet u dan de aangifte naar bijvoorbeeld Duitsland of België vanuit de daarvoor ingerichte administratie middels de uitdraai uit SnelStart. Via een maandelijkse journaalpost wordt dan de omzet/resultaat vanuit deze administratie ingeboekt in uw Nederlandse administratie.

Hierbij een aantal landen met hun gemaximeerde omvang van omzet waarbij BTW verlegd c.q. de Nederlandse BTW mag worden toegepast:
Duitsland €100.000,-
België € 35.000,-
Frankrijk € 35.000,-
(Zie hier voor de overige landen)

 

2) Leveringen van goederen naar een ander EU-land vanuit een ander EU-land

We nemen even een praktijkvoorbeeld: Wanneer u uw Belgische leverancier uw orders laat leveren in Duitsland, dan geldt het Duitse BTW-regime. Ook dan gelden dezelfde uitzonderingen zoals dat het toepassen van de Duitse BTW pas weer nodig is bij de hiervoor genoemde begrenzingsbedragen.

LET OP: Hier zijn ook nog uitzonderingen op welke per land kunnen verschillen. Wilt u hier meer over weten dan heeft SforSoftware kennis van een aantal specialisten op dit gebied die u kunnen ondersteunen.

 

Nieuwe situatie

In de komende jaren komt de EU met een verbeterd BTW-stelsel om het makkelijker te maken voor ondernemers om zaken te doen binnen de EU. Het is de bedoeling dat altijd het land waar uw product naar toe gaat het BTW-percentage bepaald. Hierdoor krijgt u wel verschillende BTW-tarieven op uw facturen maar u hoeft geen aangifte te doen in de betreffende landen. De BTW aangifte naar de Nederlandse Belastingdienst zal dan uw leveringen en BTW-bedragen per land gaan bevatten. U kunt deze BTW gewoon in Nederland afdragen.

 

Voordelen voor ondernemers:

  • Uw onderneming heeft maar één BTW-aangifte,
  • U kunt altijd BTW rekenen. Er is geen verschil tussen particulier en bedrijf,
  • U hoeft niet continue te controleren of klant een geldig BTW-nummer hanteert,
  • U hoeft alleen te betalen aan de Nederlandse belastingdienst,
  • Buitenlandse BTW is eenvoudig terug te vorderen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Ook is de verwachting dat Europese webshop-eigenaren een betere concurrentiepositie krijgen ten opzichte van partijen als Alibaba en Amazon. Dat komt bedrijven buiten de Europese Unie niet meer worden vrijgesteld van BTW voor producten die goedkoper zijn dan € 22,-.

LET OP: Dit is nog geen definitieve wetgeving maar op deze methodiek wordt nu ingezet om dit de komende jaren door te voeren. Mogelijk komt er wel een ‘plafond’ zodat lidstaten niet teveel onderling hoeven te verrekenen maar dat plafond zal naar verwachting een stuk hoger liggen als de eerder genoemde huidige plafonds. Oftewel zaken doen binnen de EU wordt nog makkelijker voor u als webshop eigenaar.

REMARK: Deze blog is informerend en geschreven als onze interpretatie en kan als zodanig dan ook niet worden beschouwd als maatgevend. Ook zijn er sommige specifieke uitzonderingen niet beschreven.

Wilt u meer weten of uitsluitsel hebben op deze onderwerpen of wilt u kijken welke onderdelen hiervan u kunt automatiseren? Bel ons gerust en vraag naar Gerrit Valkenburg.

afspraak voor advies

 

 

 

  • Topics: