S-Connect Pay.nl

Uw betaaldetails van Pay.nl verwerken in SnelStart

Over de koppeling met Pay.nl

Heeft u een webshop check-out die gebruik maakt van Pay.nl? En doet u uw boekhouding met SnelStart? Dan kunt u veel gemak hebben van S-Connect. S-Connect koppelt uw Pay.nl account aan uw SnelStart-administratie.

S-Connect Transacties
De koppeling kijkt in SnelStart naar de openstaande debiteuren met een betalingskenmerk. Op basis van dit betalingskenmerk kijken we in uw Pay.nl account of hierop een betaling is ontvangen.

Als dit het geval is boeken we de debiteur af en wordt uw tussenrekening ook geboekt. Wanneer u gelden binnenkrijgt van Pay.nl op uw bankrekening boekt u dat rechtstreeks op diezelfde tussenrekening waardoor deze in balans komt.

Eventuele verschillen op de tussenrekening bestaan dan uit nog te ontvangen bedragen en/of de kosten die Pay.nl in rekening heeft gebracht.

IJzersterke voordelen

Bespaar tijd en geld met efficiënt boekhouden. Nooit meer handmatig uw Pay.nl transacties verwerken in SnelStart.

Veilig data uitwisselen tussen uw Pay.nl account en SnelStart.

Uw debiteurenbeheer is beter op order middels deze koppeling waardoor u zich kunt focussen op dat deel van het debiteurenbeheer dat wel van belang is!

Altijd inzicht in financiële gegevens. De kosten van Pay.nl worden op een aparte grootboekrekening geboekt zodat u daar inzicht in houd.

Succesverhalen

Systeemeisen en prijsgegevens

Om uw Pay.nl account te kunnen koppelen aan SnelStart heeft u SnelStart 12 nodig en het liefst de laatste versie. Koppelen is mogelijk met SQL, LocalDB en OnlineDB.

De abonnementsprijs voorziet in de onderhoudskosten dus daar hoeft u niet over na te denken. Support wordt gegeven middels ons standaard support tarief.

Abonnementsprijs

  • € 20,- per maand

Ontdek hoe u uw bedrijfsprocessen kunt optimaliseren met geavanceerde software

Doorloop uw proces met één van onze experts

Gratis telefonisch consult