Hoe stel ik een Woocommerce SnelStart inHandel koppeling in?

In dit artikel leggen we u uit hoe u de koppeling tussen WooCommerce en SnelStart inHandel maakt

Instellingen – SnelStart 

Klik op 'Verbinding maken'. U wordt nu doorgestuurd naar SnelStart om de verbinding te maken. 
 
Bent u bezig met het koppelen van een 2de of meerdere webshop van hetzelfde type? Ga dan naar de instellingen van uw 1e koppeling, kies daar voor kopieer sleutel en plak deze bij uw nieuwe profiel en kies voor opslaan.  

Aansluiting importeren verkooporders 

Tabblad Verkooporders 


Verkoopsjabloon 

Hier kunt u uw verkoopsjabloon kiezen die u wilt gebruiken in SnelStart. Op dit verkoopsjabloon worden uw orders ingelezen. 
 
Kostenplaats 
Wanneer u uw verkopen op een specifieke kostenplaats wilt boeken kiest u deze hier. 
 
Betalingskenmerk uniek 
Door deze instelling te activeren, wordt dubbel inlezen van orders voorkomen. 
 
Orderstatus 
Hier kiest u de status waarop de orders in SnelStart worden ingelezen. Let op in combinatie met de instellingen in SnelStart bepaald dit wanneer de vrije voorraad wordt verlaagd. 
 
Betalingskenmerk order 
Hier kunt u uw betalingskenmerk kiezen die u wilt gebruiken in SnelStart. 
 
Omschrijving order 
Hier kunt u aangeven hoe de omschrijving van de order ingevuld moet worden. 
 
Adressen verkooporder 
Extern: het adres komt uit de webshop van de betreffende order. 
Klantkaart: het adres wordt overgenomen uit de klantenkaart. 
 
Verwerking orderregels  
Hier kunt u aangeven hoe de orderregels moeten worden overgenomen. De meest gekozen optie is ‘Volledig overnemen’. 
 
Verwerking productopties 
Wilt u dat de 'extra' informatie (maten of kleuren) van het bestelde product wordt meegenomen of juist niet dan kunt u hier uw keuze maken.  
Voorbeeld: klant besteld een fles water van 1 liter, wilt u deze informatie op een losse orderregel hebben of opnemen op een orderregel dan kunt u daarvoor kiezen. Is het niet nodig om te weten dat het om een fles van 1 liter gaat, dan kunt u kiezen voor negeren.  
 
Korting artikelcodes 
Geef hier de artikelcodes in waarmee u korting wilt factureren voor hoog/laag/geen. 
 
Verzending en Betaling artikelcodes 
In uw webshop kunnen kosten in rekening worden gebracht voor verzending en betaling. En met een voucher kan een kortingsbedrag worden toegepast. Deze posten krijgen in uw webshop niet altijd een artikelcode mee, maar moeten in SnelStart wel als artikel (orderregel) worden opgenomen of als kostensoort in de voet van de order. Hier kunt u de artikelcode invullen. Gebruikt u deze opties niet, dan is de instelling niet van belang en kunt u deze leeg laten. Tijdens het verwerken van de orders controleert het systeem op de juistheid van de instelling.  

Standaard artikelcodes 
Wanneer u in uw webshop een product verkoopt zonder artikelcode (wat normaal niet de bedoeling is) zal de koppeling de hier ingestelde artikelcodes gebruiken. 

 
Tabblad Artikelen 

 
Veld SnelStart Artikelcode 
Met deze instellingen kunt u de artikelen op een ander veld laten koppelen. De extra velden uit uw artikelkaart worden hier ook uitgelezen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld met EAN nummers wilt werken. 
 
Verwerking 
Met deze instelling kunt u instellen hoe de artikelen uit de webshop verwerkt moeten worden. 
 
Standaard artikelcode 
De SnelStart artikelcode wordt gebruikt als u bij ‘Verwerking’ hebt gekozen voor ‘Handmatig’ waardoor alle verkopen op het nummer worden geboekt wat u hier ingeeft. Dit veld wordt dus meestal leeg gelaten.  
 
Omzetgroep (hoog, laag, geen) 
Hier kiest u de omzetgroepen uit SnelStart waarop standaard de artikelen worden gekoppeld die de koppeling aanmaakt wanneer een artikel nog niet in SnelStart staat.  
 
Voorraad controle inschakelen bij nieuwe artikelen 
Als u dit inschakelt, wordt dit vinkje direct aangezet wanneer een nieuw artikel door de koppeling moet worden aangemaakt. 

 
Tabblad Klanten 
 

Veld SnelStart klantcode 
Hier kunt u een keuze maken in de klantcode.  
 
Herkenning 
Hier kunt u aangeven hoe SnelStart de herkenning van klanten overneemt. Slim betekend dat we op verschillende manieren de klant proberen te matchen. 
 
Verwerking 
Hier kunt u een keuze maken voor de verwerking van de klantinformatie uit de webshop.  
 
Standaard klantcode 
Deze SnelStart klantcode wordt gebruikt als u bij ‘Verwerking’ kiest voor ‘Handmatig’ waardoor alle verkopen op dit klantnummer worden aangemaakt. Dit veld wordt dus meestal leeg gelaten.  
 
Standaard betalingstermijn 
Hier kunt u de standaardbetalingstermijn invullen. 
 
Factuur emailen inschakelen 
Door deze instelling te activeren,  wordt er een vinkje geplaatst in SnelStart bij het tabblad e-mailadressen, factuur e-mailadres.  
 
Aanmaning emailen inschakelen 
Door deze instelling te activeren, wordt er een vinkje geplaatst in SnelStart bij het tabblad e-mailadressen, aanmaning e-mailadres.  
 
Bevestiging email inschakelen 
Door deze instelling te activeren, wordt er een vinkje geplaatst in SnelStart bij het tabblad e-mailadressen, bevestiging e-mailadres.  
 
Offerte email inschakelen  
Door deze instelling te activeren, wordt er een vinkje geplaatst in SnelStart bij het tabblad e-mailadressen, offerte e-mailadres.  

Exporteren voorraad – SnelStart 

Veld SnelStart artikelcode 
Met deze instellingen kunt u de artikelen op een ander veld laten koppelen. De extra velden uit uw artikelkaart worden hier ook uitgelezen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld met EAN nummers wilt werken. 

Type voorraad 
Kies welke voorraad gegevens u naar de webshop wilt synchroniseren. De ‘Vrije voorraad’ wordt hier het meest gekozen. 

Export regels 
Hier kunt u voorwaarden instellen waardoor u bijvoorbeeld maar van een deel van uw artikelen de voorraad synchroniseert. Dit onderdeel is vaak niet nodig en indien gewenst kan een consultant u hierbij helpen. 

 

Instellingen – WooCommerce 

Website 
Geef hier de volledige URL van uw webshop in.  

Klantsleutel 
Geef hier de klantsleutel die u kunt vinden/aanmaken in Woocommerce. 
Ga in WooCommerce naar Instellingen – Geavanceerd – REST API om een sleutel toe te voegen. 

Klantgeheim 
Geef hier de klantgeheim in die u ook ontvangt wanneer u de klantsleutel aanmaakt. 

Verbinding testen 
Kies verbinding testen om te weten of de verbinding is geslaagd. 

 

Exporteren orders – Woocommerce 

Tabblad Orders 

Vanaf datum/tijd 
Hier kunt u aangeven vanaf welk datum-tijdstip u de orders uit WooCommerce wilt inlezen. 

Orderstatus verwerken 
Hier kunt u kiezen van welke statussen uit Woocommerce de orders zullen worden ingelezen in SnelStart. 

Orderstatus negeren 
Hier kunt u kiezen welke orderstatussen sowieso moeten worden genegeerd tijdens het inlezen van de orders. 

  

Tabblad Artikelen 
 

Productcode veld 
Kies hier welk veld uit WooCommerce u wilt gebruiken als referentie naar het veld voor uw artikelen in SnelStart. SKU wordt hier het meest voor gebruikt. In uw webshop moeten dan de SKU nummers zijn gevuld met het door u gekozen veld als artikelcode in de instellingen van het SnelStart gedeelte van de koppeling. 

 
Importeren voorraad – Woocommerce 

Verwerking voorraad 
Kies hier de gewenste optie. Alleen gewijzigde voorraad is aanbevolen omdat de synchronisatie hierdoor niet te lang duurt.